Szanowni Państwo

     Poniżej zamieszczamy do pobrania kartę zgłoszenia na obiady w bieżącym roku szkolnym.

Wypełnione karty zgłoszenia można wysłać elektronicznie na adres             

   stolowka@sp14 wloclawek.pl                  

lub dostarczyć przez dziecko wychowawcy lub intendentowi.

Telefon kontaktowy z intendentem:  (tel. 54 231 47 08  lub kom. 698 485 254)

Karty zgłoszenia otrzymają również uczniowie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego od wychowawcy.

 

Obiady wydawane bedą w szkole od 11 września 2023r.                   

  -koszt jednego obiadu  - 6,00zł.

- opłata za wrzesień wynosi 90zł.

 Wpłat należy dokońać do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:

60 1020 5170 0000 1302 0106 4013

 

ZAPISY NA OBIADY

KARTA ZAPISU NA OBIADY

pobierz

KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW

pobierz