REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

DOKUMENTY- kliknij

 

oświadczenie rodzica dotyczące korzystania z darmowych podręczników

 

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Ubezpieczenie EDU_PLUS 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2021-2022

Sposoby zgłaszania szkody

Druk zgłaszania szkody

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Terminy

Regulamin

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

Oświadczenie_blankiet

Oświadczenie Internet

Oświadczenie praca dorywcza 

Upoważnienie

Wniosek

Wykaz faktur

Zaświadczenie Dyrektora

Klauzula informacyjna

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI

podanie_o_duplikat_legitymacji.pdf

 

ZAPIS DZIECKA DO SZKOŁY:

1. KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY 

karta_zapisu_dziecka_do_szkoły.doc 

karta_zapisu_dziecka_do_szkoły.pdf

2. KARTA WYPISU DZIECKA ZE SZKOŁY

pobierz

 

 

ZAPIS DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

 

pobierz

2. KARTA REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY

pobierz

 

 

ZAPISY NA OBIADY

1. KARTA ZAPISU NA OBIADY

pobierz

2. KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW

pobierz

 

WYKAZ GABINETÓW DENTYSTYCZNYCH 

pobierz

 

 

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

pobierz