Psycholog szkolny: Marta Gawrońska

Godziny dostępności dla rodziców we wrześniu:

 

poniedziałek: 10:00 - 16:00 

piątek: 10:00 - 13:00

Do obowiązków psychologa szkolnego należy:

  • wstępna diagnoza potencjalnych możliwości ucznia;
  • analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz niepożądanych zachowań;
  • działania profilaktyczne w zakresie między innymi rozpoznawania, identyfikowania radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami oraz prawidłowej komunikacji interpersonalnej poprzez prowadzenie tematycznych warsztatów w grupach;
  • konsultacje z rodzicami na temat zaobserwowanych lub zgłaszanych przez wychowawców, pedagogów trudności ucznia;
  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas poprzez edukację oraz zajęcia integracyjne, pomoc;
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Leczenia Uzależnień we Włocławku.

Rolą psychologa szkolnego jest podejmowanie wszelkich działań diagnostycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych w celu budowania prawidłowych relacji w szkole między uczniami a kadrą pedagogiczną.