W etapie szkolnym może brać udział każdy uczeń, który zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie i przedłoży podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych ucznia wraz z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu i akceptacją jego wszystkich postanowień.  

Etap szkolny, etap rejonowy i etap wojewódzki przeprowadzane zostaną w szkołach macierzystych uczestników. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 1000.

Wzorem poprzedniego roku, każdy etap konkursu odbywa się w szkole macierzystej uczestnika. Na każdym etapie konkursu na wykonanie zadań uczeń bedzie miał 60 minut, do których nie będzie wliczany czas przeznaczony na czynności organizacyjne.

Etap szkolny konkursów realizowany zostanie z wykorzystaniem platformy PIKO. Etap rejonowy i wojewódzki realizowane będą
z wykorzystaniem platformy online. 

 
Poniżej zamieszczamy terminarz konkursu, regulamin konkursu oraz regulaminy szczegółowe.  

 

 

 

terminarz konkursow

 

 

 

OŚWIADCZENIE I KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMINY

 

ZAKRES WYMAGAŃ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH