17 czerwca w sali gimnastycznej ZSS, odbyła się pierwsza wspólna próba do koncertu "Radość najpiękniejszych lat". Wezmą w nim udział uczniowie włocławskich szkół: Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Miłosza, Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 a także Zespołu Szkół nr 4 im. K.K.Baczyńskiego. Podczas próby zespół pod dyrekcją Piotra Dąbrowskiego ćwiczył polskie piosenki. Koncert odbędzie się 6.10.2024r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

kr 1

 

kr 2

kr 3