Od grudnia 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku  realizuje  projekt  dofinansowany z  grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka”
w  konkursie grantowym „Uczę się z ANWIL” IV edycja. Głównym celem  projektu „Matematyka inaczej” skierowanego do uczniów klas IV-VIII jest podniesienie kompetencji matematycznych oraz wykształcenie umiejętności logicznego, kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów, zmiana stosunku do matematyki jako "przedmiotu trudnego", zaciekawienie robotyką, wzrost motywacji do nauki, wdrożenie do podejmowania prób rozwiązywania każdego zadania i szukania różnych dróg rozwiązań, modelowania sytuacji matematycznych, krytycznego myślenia i twórczego działania.

Działania podjęte w ramach projektu realizowane będą w blokach tematycznych
i prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem metod problemowych, aktywizujących
i praktycznego działania.

Projekt realizowany będzie do 31 maja 2020 r.